Khu đô thị Golden Hill (Alpha 4)

  • golden hill khu do thi

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp:Cung cấp, sản xuất, thiết kế công trình tạm và cung cấp Kingpost với phụ kiện
Địa chỉ:87 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
Năm cung cấp:2018
Tổng diện tích:7,209 m2
Chủ đầu tư:Công ty BĐS Alpha King Việt Nam
Công ty TNHH Bauer Việt Nam