Khách sạn Hilton

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Dầm H
  Địa chỉ:   11 Đường Công trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM
  Năm cung cấp:   2016
  Chủ đầu tư:  Công ty CP ĐT & Công nghiệp Bửu Long
  Đơn vị thi công:   Công ty Bachy Soletanche Việt Nam