Khách sạn Hilton

  • Khách sạn Hilton

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Dầm H
  Địa chỉ:  11 Đường Công trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM
  Năm cung cấp:  2016
  Chủ đầu tư:  Công ty CP ĐT & Công nghiệp Bửu Long
  Đơn vị thi công:  Công ty Bachy Soletanche Việt Nam