Dự án Cầu Thái Lan (Thai Lan Rail Way)

THÔNG TIN DỰ ÁN

QH Plus cung cấp: Gia công cấu kiện thép, lắp thử và xuất khẩu kết cấu thép sang Thái Lan.
Địa chỉ: Thái Lan
Khối lượng : 700 Tấn 
Năm cung cấp: 2019


Dự án Cầu Thái Lan - Qh Plus xuất khẩu kết cấu thép sang Thái Lan


Dự án Cầu Thái Lan - Qh Plus xuất khẩu kết cấu thép sang Thái Lan