Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn

  • Bệnh Viện Ngoại Khoa Nam Sài Gòn

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Kingpost, cột chống tạm
  Địa chỉ:  Đường 8, Khu Dân Cư Trung Sơn, Quận 8, TP. HCM
  Năm cung cấp:  2015 - 2016
  Quy mô dự án:  3 tầng hầm, 10 tầng trên
  Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Nhất Nguyên An
  Nhà thầu:  Công ty TNHH Xây dựng Bình Định