Công trình Vincom Biên Hòa

  • vincom biên hòa

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:  Khung kèo thép, thi công kết cấu mái thép, sơn hoàn thiện giàn mái sân băng
 Địa chỉ:  Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng diện tích sàn:  25.054 m2
 Tổng thầu:  Tập đoàn Vingroup