Ms. Thúy

QC Xưởng Phụ kiện Xây dựng###Trước đây mình cũng làm QC cho một vài công ty nhưng khi vào làm ở QH Plus thì thực sự cảm thấy môi trường rất tốt vì mọi người làm việc rất gần gũi và hỗ trợ nhau hết mình.