Mr. Năm

Tổ trưởng xưởng SX Thép kết cấu###Tôi vốn yêu thích những công việc áp lực và đòi hỏi sự mày mò sáng tạo, QH Plus là một môi trường thân thiện, cởi mở tạo cho tôi cảm giác thoải mái để làm việc.