Căn hộ Garden Gate

THÔNG TIN DỰ ÁN

  Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Thép uốn bẻ, ống nối thép 
  Địa chỉ:  Số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  Năm cung cấp:  2015
  Tổng diện tích:  4.684m2
  Ban Quản lý xây dựng:  Tập đoàn Novaland
  Đơn vị thi công:  Công ty TNHH American General Construction