Công trình Căn hộ Hưng Phát

  Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Sàn nhựa Winton
  Địa chỉ:  Số 2, Lê Văn Lương, Phường Phước Kiển, Quận 7
  Năm cung cấp:  2014
  Chủ đầu tư:  Công ty Phan Hoàng Gia