Dự án khách sạn Nam Phương

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Thép xây dựng
 Địa chỉ:  91 - 93 Phan Đình Phùng, Phường 4, TP. Cà Mau 
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:   118 tỷ đồng
 Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần du lịch Minh Hải
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Socon Việt Nam