Nhà máy xử lý khí Cà Mau

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Thép xây dựng
 Địa chỉ:  Khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh,
  Tỉnh Cà Mau
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:   gần 11 ngàn tỷ đồng
 Chủ đầu tư:  Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Socon Việt Nam