Công trình Hầm chui Tam Hiệp

 QH Plus cung cấp:                     Thép xây dựng và gia công uốn bẻ cốt thép
 Địa chỉ:  Ngã tư Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
 Năm cung cấp:  2014
Tổng giá trị dự án:  155.000.000.000 đồng
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Nguyên