Dự án VP-1 Nhà xưởng Hyosung


 QH Plus cung cấp:                     Gia công và lắp đặt giá đỡ đường ống
 Địa chỉ:  Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:   22,6 ha
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH HD C&E