Công trình nhà máy P&G

 QH Plus cung cấp:                      Thiết kế, cung cấp & thi công lắp đặt hạng mục
  kèo thép nhà kho, Pipe rack
 Địa chỉ:  KCN VSIP II, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng đầu tư:  2.100.000.000.000 đồng
 Chủ đầu tư:  Công ty Procter & Gamble (P&G)
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp (Descon)