Công trình The Everrich Infinity

  • Ong noi thep

THÔNG TIN DỰ ÁN

 Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Ống nối thép, dịch vụ tạo ren cốt thép
 Địa chỉ:  290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng diện tích đất:  8.000m2
 Chủ đầu tư:  Công ty CP Phát triển Bất Động sản Phát Đạt
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons)

Ống nối thép Q-Coupler là giải pháp thay thế phương pháp nối chồng truyền thống, tạo nên sự kết nối đồng tâm tăng khả năng chịu lực của thanh cốt thép. Phương pháp này giúp tiết kiệm tối ưu chi phí trong quá trình thi công vì không phải nối buộc và chừa đầu thừa thép. Bên cạnh việc cung cấp ống nối thép Q-Coupler cho các công trình, công ty Cổ phần QH Plus còn cung cấp dịch vụ tạo ren cốt thép