Công trình Masteri Thảo Điền

  • Bu long neo SYT
  • Ung dung SYT trong thi cong gian dao
  • Thi cong gian dao bang bu long neo SYT

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                      Bu lông neo SYT 
 Địa chỉ:  165 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh 
 Năm cung cấp:  2014
 Tổng diện tích đất:  79.839 m2
  Chủ đầu tư:   Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec - Coteccons

Công ty Xây dựng Cotec đã ứng dụng bu lông neo SYT trong thi công hệ giàn giáo bao phủ nhằm nâng cao tính an toàn cho quá trình thi công xây dựng. Ứng dụng bu lông neo SYT còn giúp đơn giản hóa các thao tác thi công, tiết kiệm về thời gian, chi phí và có thể sử dụng cho tất cả các vị trí của công trình.