Nhà máy Intimex Bảo Lộc

 QH Plus cung cấp:                     Thiết kế, gia công, thi công và lắp đặt hoàn thiện
 Địa chỉ:  KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
 Năm cung cấp:  2014
 Tổng giá trị dự án:  22.145.696.240 đồng
  Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc