Nhà máy thép Nam Kim

  QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn Q-Mesh
  Địa chỉ:   Đường N1, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
  Năm cung cấp:   2015-2017
  Quy mô dự án:  4,800 m²
  Chủ đầu tư:  Công ty CP Thép Nam Kim