Nhà máy Taiyu - Đồng Nai

  QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn Q-Mesh
  Địa chỉ:   KCN Nhơn trạch V, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  Năm cung cấp:   2015-2017
  Quy mô dự án:  30,000 m²
  Chủ đầu tư:  Công ty CP Cơ Khí XD Thương Mại Đại Dũng