Nhà máy Showa Gloves Việt Nam

  • Nha may Showa Gloves

THÔNG TIN DỰ ÁN

  QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn
  Địa chỉ: 

  23 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore 1, Thị xã Thuận An,

  Bình Dương

  Năm cung cấp:   2016
  Quy mô dự án:  159.087 m²
  Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam
  Nhà thầu:  Công ty Obayashi Việt Nam