Nhà máy GIFT BY DESIGN

  QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn Q-Mesh
  Địa chỉ:   KCN Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
  Năm cung cấp:   2016
  Chủ đầu tư:  Công ty Gift by Design