Nhà dệt may Lu An - Giai đoạn 1

  QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn Q-Mesh
  Địa chỉ:   KCN Bình Hòa, Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
  Năm cung cấp:   2015-2017
  Quy mô dự án:  36,794 m²
  Chủ đầu tư:  Công ty TNHH May mặc Lu An
  Đơn vị thi công:   Công ty CP Đầu tư XD Ricons