Bệnh viện Nhi Bình Chánh

  QH Plus cung cấp:  Thép hộp mạ kẽm, thép uốn bẻ, lưới thép hàn
  Địa chỉ: 

  Xã Tân Kiên và Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh,

  TP. HCM

  Năm cung cấp:   2015
  Quy mô dự án:  93.000m2 
  Chủ đầu tư:  Ban Quản lý Đầu tư XD thuộc Sở Y tế
  Nhà thầu:  Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Nguyên