Nhà máy SX Khung giá đỡ Loctek

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn
 Địa chỉ:  Lô 57D, Đường N1, KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1,
  Huyện Tân Phước, Tiền Giang
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:   48.002 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Công Thái Học Loctek Việt Nam
 Đơn vị thi công:  Công ty Cố phần AZB