Nhà máy Thực phẩm Dary Food

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn
 Địa chỉ:  Lô D4, Đường N1, KCN Hiệp Phước giai đoạn 2, Huyện
  Nhà Bè,TP.HCM
 Năm cung cấp:  2015 - 2016
 Quy mô dự án:   10.000m2
 Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Trang
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt