Nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn
 Địa chỉ:  Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 Năm cung cấp:  2016
 Quy mô dự án:   10,900m2 
 Chủ đầu tư:  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV)
 Đơn vị thi công:  Công ty Cố phần Xây dựng Số 1 (COFICO)