Nhà máy Ojitex

 QH Plus cung cấp:                     Thép uốn bẻ, lưới thép hàn
 Địa chỉ:  KCN Việt Nam - Singapore II - A, Bình Dương 
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng diện tích xây dựng:    30.000m2 
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Ojitex Việt Nam
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2