Khu căn hộ Icon D3

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn
 Địa chỉ:  21 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. HCM 
 Năm cung cấp:  2014
 Quy mô dự án:   trên 21,000 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Hiếu Đức
 Đơn vị thi công:  Công ty Cố phần Xây dựng Cotec (Coteccons)