Dự án Nam Long Home 9B7

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn, thép và gia công uốn bẻ
 Địa chỉ:  Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
 Năm cung cấp:  2015
 Quy mô dự án:   59,125 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nam Khang