Nhà máy SMC

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:                     Lưới thép hàn, bu lông treo PTD
 Địa chỉ:  Lô K, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 Năm cung cấp:  2015
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam)
 Đơn vị thi công:  Công ty Kajima Oversea Asia PTE LTD