Nhà máy dược phẩm Medochemie

THÔNG TIN DỰ ÁN

 QH Plus cung cấp:               Lưới thép hàn Q-Mesh
 Địa chỉ:  Số 40, Đường số 6, KCN VSIP II, Bình Dương
 Năm cung cấp:  2015
 Tổng diện tích đất:  44.700 m2
 Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 
 Đơn vị thi công:  Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp (Descon)