Căn hộ Thung Lũng Cảnh Quan

THÔNG TIN DỰ ÁN

 Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Lưới thép hàn, bu lông treo SYT
 Địa chỉ:  Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM
 Năm cung cấp:  2014-2015
 Tổng diện tích:  15.000m2
 Đơn vị thi công:  Công ty TNHH XD Trung Quốc (Đông Nam Á)